Zapraszamy do udziału w VII edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości!

Fundacja GPW oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji finansowej do udziału w VII edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 22-23 marca pod hasłem „Wiedza i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze” w formule hybrydowej.

W wydarzeniu, które od lat jest miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca br. w formule stacjonarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich i partnerskich. Odbędą się także debaty oraz power chaty, których głównymi tematami będą edukacja i umiejętności – kluczowe dla świadomego poruszania się na rynku bankowym i kapitałowym. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Drugi dzień Kongresu to sesje panelowe w formule online: edukacja dzieci i młodzieży w kontekście nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie, edukacja w obszarze inwestowania, kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo, edukacja w obszarze ekologii i wyzwań ESG oraz edukacja seniorów. W ramach Kongresu zaplanowano również Otwarte Aktywności Edukacyjne, czyli ogólnopolskie lekcje dla uczniów.  

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Rejestracja trwa do 15 marca br.

Więcej informacji o Kongresie, pełna agenda wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie www.kef.edu.pl.

Kongres odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, patronat instytucjonalny – Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wspierającymi są Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Bank ING oraz Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem technologicznym jest zaś Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.