Eksperci - Kurs na giełdę

Ekspercka wiedza

Do współpracy merytorycznej przy opracowaniu szkoleń na platformę edukacyjną „Kurs na giełdę” Fundacja GPW zaprosiła najlepszych ekspertów – akademików i praktyków rynku kapitałowego. Zawarte na platformie szkolenia reprezentują dzięki temu najwyższą jakość,a także zawierają aktualne i sprawdzone dane.

Mariusz Adamiak

Autor szkolenia: Produkty strukturyzowane bez dźwigni
Współautor szkolenia: Certyfikaty Turbo i Faktor

Do 2023 r. przez niemal 20 lat związany z grupą Raiffeisen Bank International. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz szeroką znajomość produktów inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Odpowiadał m.in. za rozwój oferty produktowej w Raiffeisen Brokers – Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska, następnie jako Członek Zarządu Raiffeisen TFI organizował i nadzorował działania w obszarze zarządzania sprzedażą i obsługi klientów. 

W 2019 dołączył do Raiffeisen Centrobank AG będącego pionierem i liderem rynku produktów strukturyzowanych w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Jako Regional Manager odpowiadał za realizację strategii w obszarze rozwoju produktów strukturyzowanych oraz budowanie relacji z klientami w Polsce.

Marcin Brendota

Autor szkolenia: Rynek kapitałowy

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 693) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w projektach z zakresu rynku kapitałowego. Ekspert ds. Analiz w Biurze Maklerskim Alior Banku odpowiedzialny m.in. za opracowywanie reportów makroekonomicznych, sporządzanie wycen i rekomendacji spółek notowanych na GPW, współtworzenie modelowych portfeli w usłudze doradztwa finansowego.

Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania finansami. Od 10 lat wykładowca Szkoły Giełdowej prowadzonej przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Filip Duszczyk

Autor szkolenia: Opcje

W latach 2014-2022 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie jako Head of Product Sales i Wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku odpowiadał za pozyskiwanie członków giełdy i uczestników rynku z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i regionu CEE. Przed przyjazdem do Polski kierował grupą maklerską należącą do MF Global na parkiecie Chicago Mercantile Exchange. Wcześniej zarządzał portfelem opcji indeksowych dla Infinium Capital Management oraz wprowadzał grupę na parkiet CME w 2001 roku. 

W swojej karierze na parkietach pracował jako animator rynku największych i najbardziej konkurencyjnych instrumentów finansowych w Chicago: opcji na kontrakt terminowy S&P 500 na Chicago Mercantile Exchange (CME), opcji na indeksy SPX 
i DJX/DIA na Chicago Board Options Exchange (CBOE) oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade (CBOT).

Jest absolwentem ekonomii University of Chicago i posiada dyplom Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z University
of Quebec w Montrealu.

Przemysław Gerschmann

Autor szkolenia: Akcje

Od kilkunastu lat związany zawodowo i prywatnie z rynkiem kapitałowym. Pracował w kilku międzynarodowych korporacjach na stanowiskach analitycznych, doradczych i dyrektorskich (Deutsche Bank i Citi). Inwestor giełdowy, promotor edukacji finansowej, prelegent licznych konferencji, założyciel „Equity Magazine”, współautor książki „Śladami Warrena Bufetta”. Posiada również doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych (NGO), administracji publicznej i w wolontariacie. Pracował także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w charakterze Doradcy Zarządu.

Bogdan Kornacki

Autor szkoleń: Kontrakty terminowe i Zasady działania giełdy

Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach kierowniczych związanych z inwestycjami własnymi.
Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Rozwoju Rynku. Jest odpowiedzialny m.in. za instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane i ETFy.

Wykładowca w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, szkolący inwestorów oraz pracowników domów maklerskich. Makler papierów wartościowych (licencja nr 180).

Emil Łobodziński

Autor szkolenia: Obligacje

Doradca inwestycyjny, CFA. Od kilkunastu lat związany z rynkiem kapitałowym jako analityk i zarządzający funduszami.
Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, w szczególności analizy spółek, zarządzania portfelem oraz w funduszach inwestycyjnych.

Cyklicznie komentuje wydarzenia na rynkach finansowych w prasie (np. “Parkiet”), telewizji (np. Polsat) i radiu (np. Radiowa Trójka). Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce rynku giełdowego w Polsce. Pasję dydaktyczną realizuje zarówno prowadząc szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych i kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa jak i wykładając na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 W Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne i portfele modelowe. 

Wojciech Łyjak FCCA, CFA

Autor szkolenia: Analiza fundamentalna

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę z zakresu finansów zdobywał również w duńskiej Aarhus School of Business.

Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Legitymuje się również dyplomem CFA (Chartered Financial Analyst). Przed rozpoczęciem pracy w charakterze wykładowcy zajmował się zagadnieniami polityki rachunkowości w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Posiada doświadczenie z zakresu bankowości, sprawozdawczości finansowej według MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej), US GAAP oraz rachunkowości zarządczej zdobywane w kraju i za granicą.

W 2007 r. rozpoczął pracę w Ernst & Young Academy of Business, wpierw jako trener a następnie jako manager odpowiedzialny za cykl Finanse dla Niefinansistów oraz za tworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu analizy sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na rachunkowość instrumentów finansowych.

Od grudnia 2012 r. pracuje pod marką A4 Training.

Paweł Małmyga

Autor szkolenia: Analiza techniczna

Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2010 roku związany z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego, w którym zajmuje się analizą techniczną. Autor tysięcy komentarzy rynkowych, prelegent na konferencjach branżowych i szkoleniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Poza analizą techniczną zajmuje się ilościowym podejściem do klasyfikowania instrumentów inwestycyjnych. Wielokrotnie wyróżniony w TOP 3 najlepszych analityków technicznych w Polsce według Gazety Giełdy i Inwestorów “Parkiet”. Jego główny obszar zainteresowań profesjonalnych to instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem, a przede wszystkim algorytmiczne strategie inwestycyjne. W wolnym czasie poszerza wiedzę z zakresu statystyki, analizy danych i programowania.

Mateusz Mucha

Autor szkolenia: Indeksy giełdowe i ETF-y

Doradca Inwestycyjny w Beta Securities Poland, podmiocie który zainicjował tworzenie BETA ETF opartych na polskim prawie oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odpowiedzialny za analizy i raporty mające za zadanie pomóc w stworzeniu atrakcyjnej oferty BETA ETF oraz za kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie inwestowania w ETF. Zarządzający Aktywami BETA ETF w AgioFunds TFI jako członek  trzyosobowego zespołu zarządzającego, pełni obowiązki zarządzającego na 9 funduszach BETA ETF. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu. Doradca Inwestycyjny (licencja nr 576), makler papierów wartościowych (licencja nr 2903).

Alumn XI Edycji Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.

Radosław Pietrzyk

Autor szkolenia: Oszczędzanie na emeryturę

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się m.in. zarządzaniem ryzykiem, planowaniem finansowym gospodarstw domowych, wyceną i analizą instrumentów finansowych. Wieloletni wykładowca Szkoły Giełdowej Fundacji GPW.

Na co dzień współpracuje z praktyką gospodarczą, w szczególności w zagadnieniach dotyczących rynku finansowego.
Jest autorem lub współautorem licznych ekspertyz z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i instrumentów finansowych.

Bartosz Sańpruch

Autor szkolenia: Certyfikaty Turbo i Faktor

Od 2011 roku związany z grupą ING, a od 2015 roku aktywnie uczestniczy w rozwoju certyfikatów Turbo w Polsce, gdzie odpowiada m.in. za kontakty między ING N.V. oraz  inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego w Polsce.

Prowadzący szkolenia produktowe z zakresu rynku kapitałowego. Autor publikacji na temat certyfikatów Turbo na portalach internetowych i w wydawnictwach branżowych (m. in. Akcjonariusz, czy wydawnictwo Invest Cuffs).

Makler papierów wartościowych (licencja nr 3431).

Paweł Szczepanik

Autor szkolenia: Strategie inwestowania na rynku kapitałowym

Makler z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego, doktor nauk ekonomicznych. Obecnie prowadzi kursy z zakresu inwestowania oraz cotygodniowe omówienia rynku online pod hasłem „Szkolenia z Inwestycji Giełdowych”. Posiada ponad 25 lat praktyki rynkowej ze wskazaniem na akcje i indeksy akcyjne. Specjalista giełdowy (uprawnienie nadawane przez GPW) w zakresie inwestowania na rachunki instytucji finansowych oraz klientów (powyżej 500 tys. zł).

Paweł Szczepanik to także wielokrotny wykładowca podczas konferencji Wall Street i Profesjonalny Inwestor organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz licznych szkoleń Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Strefy Inwestorów, Gazety Giełdy Parkiet oraz na wyższych uczelniach ekonomicznych na terenie całego kraju. 
W 1998 roku pracował nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii warszawskiej giełdy – transakcji terminowej.

Grzegorz Zalewski

Autor szkolenia: Psychologia inwestowania

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej. Był redaktorem naczelnym magazynu Profesjonalny Inwestor. Pracował także jako analityk oraz zarządzający portfelem w TFI DWS, gdzie odpowiadał również za transakcje zabezpieczające na rynku terminowym.

Założył i przez dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i in.) 
dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.  Założyciel i prezes Wydawnictwa Linia, specjalizującego się w książkach dla inwestorów. Od 2006 roku ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA. W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przyznał mu honorowe członkostwo w SII, za szczególny wkład w edukację środowiska inwestorskiego.