O nas - Kurs na giełdę

FUNDACJA GPW

Fundacja GPW została powołana przez spółki wchodzące w skład
Grupy Kapitałowej GPW w maju 2015 roku.

Misją Fundacji GPW jest budowanie kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW poprzez realizację inicjatyw wspierających inwestorów w zrozumieniu mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz edukację finansową. 

Nasz długoterminowy cel to wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych. Aby go osiągnąć, Fundacja GPW organizuje liczne projekty i programy szkoleniowo-edukacyjne oraz wspiera inicjatywy innych podmiotów zajmujących się zbieżną tematyką.

NASZE PROJEKTY

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Szczególnie zależy nam, aby odbiorcy naszych inicjatyw nie tylko poszerzali swoją wiedzę teoretyczną, ale także nabywali praktyczne umiejętności z zakresu inwestowania, oszczędzania, finansów osobistych, czy przedsiębiorczości. Realizując własne projekty i wydarzenia Fundacja GPW nawiązuje liczne partnerstwa z innymi organizacjami, które podejmują działania na rzecz edukacji ekonomicznej.

Działania Fundacji GPW kierowane są do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do:

Młodzieży szkolnej i nauczycieli

Studentów i absolwentów

Dorosłych i seniorów

Inwestorów na różnym poziomie zaawansowania

Ekspertów rynku kapitałowego

Przedsiębiorców

Spółek giełdowych i panujących debiut na rynkach GPW