Rozpoczęła się rejestracja do 7. edycji Index Investment Challenge

  • 1 marca ruszyła rejestracja do Index Investment Challenge (IIC) – największego konkursu inwestycyjnego dla studentów z całej Polski
  • Gra odbywa się na platformie GPWtr@der, która pozwala na symulowane inwestycje w instrumenty finansowe
  • Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna w wysokości 7 500 PLN, a łączna pula nagród pieniężnych w konkursie to ponad 30 000 PLN

Fundacja GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający poprzez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „Index”, zapraszają studentów z całej Polski do udziału w kolejnej, 7. już edycji konkursu inwestycyjnego Index Investment Challenge (IIC). Jest to największa w Polsce gra giełdowa dla studentów, która daje możliwość sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności inwestycyjnych w praktyce.

– Index Investment Challenge to unikalna propozycja dla studentek i studentów, która pozwala w całkowicie realistycznych, ale bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności w zakresie inwestowania na giełdzie. Zapraszamy do udziału zarówno osoby, które chcą doświadczać nowego wyzwania, jak i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się jak działa rynek kapitałowy. Do zgłaszania się zachęcamy wszystkich chętnych niezależnie od kierunku studiów i profilu uczelni – mówi Piotr Krygiel, prezes Zarządu Fundacji GPW.

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Uczestnicy dysponują rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Swoje wirtualne środki mogą inwestować w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, ETFy oraz kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka z udziałem 10-ciu najlepszych uczestników odbędzie się 2 czerwca br. w Sali Notowań GPW.

Celem konkursu IIC jest edukacja ekonomiczna uczestników, promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Dodatkowo udział w konkursie daje możliwość zdobycia cennych nagród ufundowanych przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia.

Tak jak w poprzedniej edycji, dodatkowym celem tegorocznej edycji jest zachęcenie do udziału w konkursie studentek, i tym samym motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie oszczędzania i inwestowania długoterminowego. Organizatorzy liczą, że przykład zeszłorocznej zwyciężczyni zachęci kolejne uczestniczki, dla których przewidziano dodatkową aktywność w postaci mini konkursu na krótkie formy esejów z nagrodami specjalnymi. Są wśród nich: szkolenie „Mówczyni w biznesie”, prowadzone  przez trenerów PFR Portal PPK oraz publikacje książkowe Księgarni Maklerskiej.

W konkursie  mogą wziąć udział polscy studenci w wieku 19-26 lat, studiujący na dowolnej uczelni w Polsce i za granicą. Konkurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z tematyką giełdy i instrumentów giełdowych. W ramach IIC przewidywane są aktywności o charakterze edukacyjnym, które mogą ułatwić oswojenie się z tematyką rynku kapitałowego i notowanych na nim instrumentów.

Nagrody główne zostaną przyznane 10-ciu uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zakończenia konkursu. Zwycięzca otrzyma 7 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW, vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także inne atrakcyjne nagrody niefinansowe.

Aby zgłosić się do konkursu należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.iichallenge.gpw.pl. Konkurs rozpoczyna się tygodniową rozgrzewką (gra testowa), która poprzedzi właściwą rozgrywkę. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym również na tej stronie.

Harmonogram projektu:

  •  1 marca br. – 31 marca 2023 – rejestracja uczestników
  • 20 marca br. – 24 marca 2023 r. – gra testowa
  • 3 kwietnia br. – 26 maja 2023 r. – gra inwestycyjna
  • 2 czerwca br. – Finał i Gala Finałowa Konkursu

Organizatorami konkursu są Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu jest PKN ORLEN, zaś Partnerami Głównymi: Dom Maklerski BOŚ oraz PZU. Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest Partnerem Technologicznym oraz Patronem Honorowym projektu. Partnerami konkursu są także: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CFA Society Poland oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Honorowy patronat nad projektem objęli między innymi: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, PFR Portal PPK, oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Szczegółowe informacje i regulamin na www.iichallenge.gpw.pl