Szkolenie

Strategie zarządzania kapitałem

120 minut
Test
Certyfikat

Program szkolenia

Nie ma strategii inwestycyjnej skutecznej na 95%. To powoduje, że fundamentalnym elementem każdej strategii inwestycyjnej jest zarządzanie pozycją i zarządzanie kapitałem – i to bez względu na rodzaj stosowanej strategii. Jeżeli kupiliśmy np. 20 spółek i każda z nich zapaliła stop loss ustawiony na 20%, to straciliśmy 20% na kapitale. Kolejna próba i nie mamy już 40%. Odrobić taką stratę jest bardzo trudno. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Nie!

Należałoby zatem doprowadzić do sytuacji, w której mamy w portfelu np. 20 spółek, ale ryzyko na całym portfelu w przypadku straty nie przekracza 1-2% naszego kapitału. Co więcej, nawet 20 nieudanych transakcji po kolei nie powoduje spustoszenia na naszym rachunku inwestycyjnym. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów, którym zależy na ochronie już posiadanego kapitału.

Oczywiste jest, że giełda wiąże się z ryzykiem! Ale ryzykiem tym należy i można zarządzać. Czy kosztem zysków? Nie. Należy doprowadzić do sytuacji, że pracuje nam cały portfel z punktu widzenia zyskowności, ale w przypadku niepowodzenia ryzykujemy maksymalnie 1-2% całego kapitału.

W kursie Strategie zarządzania kapitałem krok po kroku zostały omówione wszystkie niezbędne elementy, aby jak najszybciej prezentowany materiał zastosować w inwestycjach realnych.

AUTOR SZKOLENIA

Paweł Szczepanik

Makler z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego, doktor nauk ekonomicznych. Obecnie prowadzi kursy z zakresu inwestowania oraz cotygodniowe omówienia rynku online pod hasłem „Szkolenia z Inwestycji Giełdowych”. Posiada ponad 25 lat praktyki rynkowej ze wskazaniem na akcje i indeksy akcyjne. Specjalista giełdowy (uprawnienie nadawane przez GPW) w zakresie inwestowania na rachunki instytucji finansowych oraz klientów (powyżej 500 tys. zł).
Paweł Szczepanik to także wielokrotny wykładowca podczas konferencji Wall Street i Profesjonalny Inwestor organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz licznych szkoleń Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Strefy Inwestorów, Gazety Giełdy Parkiet oraz na wyższych uczelniach ekonomicznych na terenie całego kraju.
W 1998 roku pracował nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii warszawskiej giełdy – transakcji terminowej.

Zadbaj o solidną wiedzę swoich pracowników – skontaktuj się z Fundacją GPW, aby wykupić dostęp do szkolenia dla grupy osób! fundacjagpw@gpw.pl