Szkolenie

Oszczędzanie na emeryturę

45 minut
Test
Certyfikat

Program szkolenia

  • System emerytalny – zagadnienia definicyjne
  • Wyzwania dla systemów emerytalnych
  • System emerytalny w Polsce
  • Pracownicze formy oszczędzania emerytalnego – PPK i PPE
  • Indywidualne formy oszczędzania emerytalnego – IKE i IKZE
  • Planowanie emerytalne

AUTOR SZKOLENIA

dr hab. Radosław Pietrzyk

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się m.in. zarządzaniem ryzykiem, planowaniem finansowym gospodarstw domowych, wyceną i analizą instrumentów finansowych. Wieloletni wykładowca Szkoły Giełdowej Fundacji GPW.

Na co dzień współpracuje z praktyką gospodarczą, w szczególności w zagadnieniach dotyczących rynku finansowego.
Jest autorem lub współautorem licznych ekspertyz z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i instrumentów finansowych.