Szkolenie

Kontrakty terminowe

40 minut
Test
Certyfikat

Program szkolenia

  • Historia i definicja 
  • Instrumenty bazowe 
  • Pozycje inwestora i dźwignia finansowa
  • Wartość kontraktu 
  • Depozyt zabezpieczający 
  • Terminy wygasania i zasady tworzenia nazw kontraktów

AUTOR SZKOLENIA

Bogdan Kornacki

Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach kierowniczych związanych z inwestycjami własnymi.
Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Rozwoju Rynku. Jest odpowiedzialny m.in.
za instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane i ETFy.

Wykładowca w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, szkolący inwestorów oraz pracowników domów maklerskich. Makler papierów wartościowych (licencja nr 180).