Szkolenie

Indeksy giełdowe i ETF-y

60 minut
Test
Certyfikat

Program szkolenia

INDEKSY GIEŁDOWE

  • Definicja i rodzaje
  • Funkcje
  • Dostawcy ich zadania
  • Inwestowanie indeksowe 

ETF-y

  • Definicja i zasady działania
  • Zalety i korzyści
  • Ryzyka, koszty i opłaty
  • Sposoby korzystania

AUTOR SZKOLENIA

Mateusz Mucha

Doradca Inwestycyjny w Beta Securities Poland, podmiocie który zainicjował tworzenie BETA ETF opartych na polskim prawie
oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odpowiedzialny za analizy i raporty mające za zadanie pomóc w stworzeniu atrakcyjnej oferty BETA ETF oraz za kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie inwestowania w ETF. Zarządzający Aktywami BETA ETF w AgioFunds TFI jako członek  trzyosobowego zespołu zarządzającego, pełni obowiązki zarządzającego na 9 funduszach BETA ETF. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu. Doradca Inwestycyjny (licencja nr 576), makler papierów wartościowych (licencja nr 2903).

Alumn XI Edycji Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.