Szkolenie

Analiza fundamentalna

6 GODZIN
Test
Certyfikat

Program szkolenia

W jednej ze swych najczęściej cytowanych wypowiedzi, Warren Buffet – ikona globalnego rynku kapitałowego, zawarł znamienne ostrzeżenie: „nigdy nie inwestuj w spółkę, której nie rozumiesz.”

Jeśli pragniesz uniknąć powyższego błędu i chcesz zrozumieć spółkę: jej model biznesowy, otoczenie konkurencyjne, kondycję finansową, a także ocenić jej perspektywy, powinieneś sięgnąć po narzędzia analizy fundamentalnej.

Uczestnicząc w tym kursie poznasz najważniejsze zasady oceny spółek, zarówno pod kątem atrakcyjności ich otoczenia, jak i pod względem ich sytuacji finansowej. Odkryjesz mechanizmy powstawania sprawozdania finansowego, dowiadując się jak rozumieć i interpretować kluczowe pozycje rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Uczestnictwo w kursie pozwoli Ci lepiej rozumieć same spółki giełdowe jak i kontekst gospodarczy, w którym one funkcjonują, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

AUTOR SZKOLENIA

Wojciech Łyjak FCCA, CFA

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę z zakresu finansów zdobywał również w duńskiej Aarhus School of Business.

Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Legitymuje się również dyplomem CFA (Chartered Financial Analyst). Przed rozpoczęciem pracy w charakterze wykładowcy zajmował się zagadnieniami polityki rachunkowości w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Posiada doświadczenie z zakresu bankowości, sprawozdawczości finansowej według MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej), US GAAP oraz rachunkowości zarządczej zdobywane w kraju i za granicą.

W 2007 r. rozpoczął pracę w Ernst & Young Academy of Business, wpierw jako trener a następnie jako manager odpowiedzialny za cykl Finanse dla Niefinansistów oraz za tworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu analizy sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na rachunkowość instrumentów finansowych.

Od grudnia 2012 r. pracuje pod marką A4 Training.