Dzień Edukacji Finansowej
15 listopada

Już 15 listopada na GPW odbędzie się 2. edycja Dnia Edukacji Finansowej (DEF). Celem Dnia Edukacji Finansowej jest upowszechnianie wiedzy oraz wzrost kompetencji naszego społeczeństwa w zakresie edukacji z tego obszaru.

W programie wydarzenia znajdą się liczne prelekcje dotyczące zasad działania rynku kapitałowego, inwestowania na giełdzie, ale również zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwa. Uwagę poświęcimy także zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, czy problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach. Ważnym punktem agendy będzie debata ekspercka nt. roli i perspektyw edukacji finansowej w bieżących warunkach gospodarczych.  Podczas DEF nie zabraknie także prezentacji projektów z zakresu edukacji ekonomicznej realizowanych przez Fundację GPW oraz jej Partnerów.

Program wydarzenia podzielony będzie na moduły kierowane do różnorodnych grup odbiorców:

  •  studentów i początkujących inwestorów,
  •  nauczycieli i rodziców,
  •  dorosłych i seniorów.

Dzięki synergii licznych Patronów i Partnerów – instytucji publicznych, instytucji rynku kapitałowego, spółek giełdowych, biur i domów maklerskich, uczelni ekonomicznych, blogerów finansowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ekonomii i finansów – którzy dzielą się swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem, możemy uczestnikom wydarzenia zapewnić bogaty, kompleksowy i odpowiadający na aktualne wyzwania program merytoryczny.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie na GPW i z transmisją online.

Udział w DEF jest bezpłatny.

Rejestracja: https://www.gpw.pl/formularz_def